Styret 2022

På årsmøtet 11. mars 2022, ble følgende personer valgt inn i styret til OVBF:

Jon Endre Mørk, styreleder

Ajahn Nitho, spirituell leder

Sissel Albertsen, ansvar for eiendom

Mona Berg Hansen, ansvar for kommunikasjon

Erlend Neergaard, retreat leder og ansvar for IT

Styremedlemmene kan kontaktes på post@ovbf.org