Nært sentrum i Oslo

Ajahn Nitho kommer til å bo hos Wat Thai munkene på Frogner frem til ca. midten av juli, hvorpå årets tre-måneders regntidsrettet starter. Han kommer til å gjennomføre dette retrettet i utlandet, eller i Norge på et fredlig sted i fjellet – alene eller med en liten gruppe.

Til høsten er det ønskelig å finne et sted i/rundt Oslo hvor Ajahn Nitho kan bo fast, og hvor det også kan arrangeres for eksempel ukentlige meditasjons-samlinger, generell undervisning, rådgivning og møtevirksomhet.

Hvis noen kan hjelpe med å finne et sted eller bidra økonomisk, eller hjelpe på en eller annen måte, så vil det være til stor hjelp for en modig nystartet forening som OVBF.

Kontakt oss på post@ovbf.org