Medlemskap

Foreningen ønsker å gi medlemskap til de som ønsker å støtte foreningens formål med å fremme undervisning, praksis og realisering av Buddhas lære. Medlemskap gir prioritet på foreningens arrangementer, men våre arrangement er også åpne for de uten medlemskap.

Å bli medlem i Oslo og Viken Buddhistforening er en fin måte å støtte vårt arbeid. Søknad om medlemskap, uansett type, må sendes digitalt til foreningens styre som behandler søknaden. Behandlingen av en søknad er i praksis en formalitet, og alle som søker vil i praksis få medlemskap, men søknadsprosessen skal sikre at styret/foreningen skal kunne stoppe medlemskap til personer med svært dårlig adferd.

Hvis du ønsker å registrere en søknad om medlemskap, så ta kontakt. Senere får du en link til elektronsik registrering. Ved godkjenning av medlemskap, vil du kunne logge deg inn på «Min Side», som inneholder informasjon kun for medlemmer og hvor du kan vedlikeholde din kontakt-info.

Årlig medlemskontigent er 200 kroner, uansett type medlemskap. Medlemskapet er gyldig når søknaden er godkjent og medlemskontingenten er betalt.

Typer av medlemskap

Fordi foreningen er en nyetablering, er vi enda ikke medlem i Buddhistforbund, men vi har meldt vår interesse og vi vil søke medlemskap når dette er mulig. Kravene i vedtektene om tilknytning til Buddhistforbund for fullt medlemskap, vil derfor først gjelde når foreningen blir medlem i Buddhistforbund.

Foreningen har tre typer medlemsskap.

a. Fullt medlemskap – er tilgjengelig for voksne personer som tar 1) tilflukt i Buddha som læreren, 2) tilflukt i Dharma som læren, 3) tilflukt i Sanghaen av ordinerte munker og nonner, og 4) som aktivt prøver å holde de fem treningsreglene. For fullt medlemskap må en være tilknyttet Buddhistforbundet med gruppetilhørighet til foreningen. Fullt medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Fullt medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.
b. Ordinært medlemskap – er tilgjengelig for voksne personer med en friere binding til buddhismen. Medlemskap i Buddhistforbundet er frivillig, men ved medlemskap i Buddhistforbundet må en ha gruppetilhørighet til foreningen. Ordinært medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og en kan sitte i styret.
c. Ungdoms-medlemskap – er tilgjengelig for dem som ikke har fylt 15 år. Medlemskap i Buddhistforbundet er frivillig. Ungdoms-medlemmer har ikke rett til å stemme ved årsmøte, og kan ikke sitte i foreningens styre. 

Betaling

Medlemskontigent kan betales med vanlig bankoverføring eller Vipps.

1) Vipps

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Oslo og Viken Buddhistforening

Velg Medlemskap under kategorier i Vipps appen.


2) Bankoverføring

Bankkonto: 1506 61 85106
Navn: Oslo og Viken Buddhistforening

Skriv ‘medlemskontingent’ på meldingslinjen.

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO7815066185106
Konto navn: Oslo og Viken Buddhistforening

Personvern

Som medlem registrerer vi opplysninger om deg. Les om hvordan foreningen håndterer personvern på denne siden: Personvern.