Innkalling til årsmøte 2022


Sted: Deichman bibliotek, Bjørvika, Disen møterom, 4. etasje

Tidspunkt: Fredag 11. mars, kl. 18.00

Du kan også være med på årsmøte via internett og video konferanse systemet Zoom.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25. februar 2022. Sakene kan sendes til: post@ovbf.org

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på nettsidene én uke før årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte, samt regler og prosedyrer – se vedtektene på våre nettsider. Spørsmål som gjelder årsmøte, kan sendes på epost til: post@ovbf.org

Velkommen til vårt første lille årsmøte!

Vennlig hilsen
Styret

Saksliste

Årsmøte OVBF 2022, 11. Mars kl. 18.00, Deichman bibliotek, Bjørvika

Fullstendig sakslistedetaljer:

 1. Velge ordstyrer.
 2. Godkjenne innkalling og saklisten.
 3. Behandle årsrapport.
 4. Behandle regnskap.
 5. Behandle innkomne forslag.
 6. Behandle forslag til endringer i vedtektene.
 7. Fastsette kontingent.
 8. Velge styrets sammensetning og representanter.

Punkt 6: Endring av vedtektene

Styret foreslår å endre medlemskaps-typen støttemedlemskap, til ordinært medlemskap, slik at §6. Medlemskap avsnitt 1, blir lydende slik:

a. Fullt medlemskap – er tilgjengelig for voksne personer som tar 1) tilflukt i Buddha som læreren, 2) tilflukt i Dharma som læren, 3) tilflukt i Sanghaen av ordinerte munker og nonner, og 4) som aktivt prøver å holde de fem treningsreglene. For fullt medlemskap må en være tilknyttet Buddhistforbundet med gruppetilhørighet til foreningen. Fullt medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Fullt medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.

b. Ordinært medlemskap - er tilgjengelig for voksne personer med en friere binding til buddhismen. Medlemskap i Buddhistforbundet er frivillig, men ved medlemskap i Buddhistforbundet må en ha gruppetilhørighet til foreningen. Ordinært medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og en kan sitte i styret.

c. Ungdoms-medlemskap – er tilgjengelig for dem som ikke har fylt 15 år. Medlemskap i Buddhistforbundet er frivillig. Ungdoms-medlemmer har ikke rett til å stemme ved årsmøte, og kan ikke sitte i foreningens styre.

Vi ønsker også å endre §9 Styret, å legge til et nytt punkt 7, og re-nummerere avsnittene under:

7. Ved valg av personer til styret, skal foreningen prioritere personer med fullt medlemskap. Personer med ordinært medlemskap kan også sitte i styret, etter godkjennelse fra årsmøte.

Vi ønsker også å fjerne noen skrivefeil i vedtektene.

Punkt 8: Valg av styre

Styret ønsker å innstille følgende fem personer til styret:

 • Jon Endre Mørk – styreforman
 • Ajahn Nitho – spirituell leder
 • Mona Berg Hansen
 • Erlend Neergard
 • Sissel Albertsen
Møterom Disen, 4. etasje