Frivillig

Vår nyetablerte forening er glad for å motta all form for frivillig hjelp. Hele foreningen er basert på frivillig innsats så hvis du kan tenke deg å hjelpe, så skriv noen ord om hva du ønsker å hjelpe med og hvilke kompetanse du har, og send en epost til post@ovbf.org – eller bruk skjemaet under. Du kan også snakke direkte med en i styret.

Du kan også hjelpe ved å sitte i foreningens styre. Styret består av Spirituell leder, sammen med andre frivillige som vil dedikere litt tid til å hjelpe foreningen. Å sitte i styret skjer etter valg på årsmøte. Tid og sted for årsmøte, blir annonsert på denne nettsiden. Bare de med fullt medlemskap, kan nomineres til styreverv.

    Av sikkerhetsgrunner, skrive inn følgende bokstaver i feltet under: captcha