Donasjoner

Donasjons-projekt: Utstyr

OVBF er en nystartet forening, og det første vi trenger er utstyr til medlemmene, som vi kan bruke i lokalene. I første omgang er dette sitteputer, matter og stoler.

Vi har funne noen svært behaglige matter, sitteputer og stoler. Vi ønsker å kjøpe inn et lite utvalg av slikt utstyr til medlemmene.

Donasjon-prosjekt: Drift

Som en nystartet liten forening, har vi en del mindre kostnader til drift. Vi håper generøse mennesker kan hjelpe med finansiering.

1) Vipps

Vipps nummer: 688792
Vipps navn: Oslo og Viken Buddhistforening

Velg Utstyr eller Drift under kategorier i Vipps appen, det vil bestemme hvordan donasjonen blir brukt.


2) Bankoverføring

Bankkonto: 1506 61 85106
Navn: Oslo og Viken Buddhistforening

Skriv ‘utstyr’ eller ‘drift’ på meldingslinjen. Det vil bestemme hvordan donasjonen blir brukt.

Bank: DnB
Bank adresse: Stranden 21, 0021 OSLO
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO7815066185106
Konto navn: Oslo og Viken Buddhistforening