God sommer!

OVBF er ferdig med sin først sesong med aktiviteter og undervisning. Ajahn Nitho er kommet godt i gang med serien om den åtte-delte veien og vi har fått møte mange besøkende på våre fortsatt ustrukturerte fredag-møter i Oslo.

Det har vært en hektisk kort første sesong, med oppsett av mye grunnleggende infrastruktur: bank, nettsider, formelle papirer, vedtekter, web office system, mm. Så mye av grunnlaget er nå på plass, for videre aktivitet.

Når høsten og vinteren kommer, når Ajahn Nitho er ferdig med sitt tre-måneders retreat, og 7 dagers retreatet ved Krøderfjorden er ferdig, starter vi opp igjen. Det blir også, sammen med en munk fra Det vietnameiske buddhistsamfunnet, gjesteopptreden under undervisning til konfirmantene i oktober.

Så ny sesong start i Oslo blir trolig i september.

Musikk: Bensound

Wat Thai Norway

Senior munken ved Wat Thai Norway, Pra Vimon Sasana Videt, ønsker Ajahn Nitho velkommen tilbake i oktober, etter fullført 3 måneders retreatet i de norske fjellene. Wat Thai Norway blir Ajahn Nithos base under undervisnings-sesongen 2021/2022 i Oslo.

Ajahn Nitho, Pra Vimon Sasana Videt, Ajahn Khamsing

Wat Thai Norway på Frogner utenfor Oslo, står nå overfor en stor utbygging. Det gule trehuset skal fjernes, og et konferanse-senter skal bygges, i tillegg til en ny stor bygning til munkene.

Musikk: Bensound

Håpets katedral

Håpets Katedral handler om å forvandle vondt til godt og vise at det skapes håp når vi samarbeider. Prosjektet er åpent for alle religioner, og et møtested mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. Havet binder oss mennesker sammen. Det skal denne katedralen også gjøre. Dette er et projekt under Den norske kirke.

Håpets katedral er også et innovativt prosjekt, et utstillingsvindu på hvordan havplast kan benyttes som råmateriale i nye produkter. Håpets katedral retter fokus mot et av vår tids største miljøutfordringer, nemlig forurensing av verdenshavene.

Vesak 2021

Vesak, fullmånedagen i mai måned er den mest hellige for millioner av buddhister verden rundt. På Vesak minnes Gautama Buddhas fødsel, oppvåkning og død. På denne dagen feirer buddhister hans budskap om medfølelse og hengivenhet i menneskehetens tjeneste. Vesak 2021, var dagen da mange for første gang ble oppmerksom på vår lille nystartede forening. Vi ble bedt om å lage Vesak tale, som ble brukt av Buddhistforbundet.

Følgende er skrevet av Buddhistforbundet:

Vesak 2021 / 2565 kommer i år på onsdag 26. mai. Buddhistforbundet har hvert år siden 1982 markert høytiden med en felles feiring i Oslo i tillegg til feiringene som foregår i de forskjellige templene til våre medlemssamfunn. Korona-pandemien har endret på dette. I fjor hadde vi en digital markering på vår hjemmeside. I år er situasjonen fortsatt slik at det ikke blir samlinger i templene og et felles arrangement er fortsatt ikke mulig. Vi håper selvfølgelig at dette blir siste året vi lever under slike restriksjoner, men vi må – som alle andre – være tålmodige og innrette oss etter situasjonen slik den nå en gang er.

Våre medlemssamfunn har allerede startet med markeringer. Lørdag 22. mai hadde det nye Sri Lanka Buddhisttempel Norge i Hurdalen utenfor Oslo vesak feiring på zoom da smittevernreglene gjør en fysisk samling umulig. Det vietnamesiske tempelet Phước An i Kristiansand hadde også markering av vesak denne dagen – men også der digital i form av streaming av seremoniene og munkens tale.

På selve vesak dagen blir det selvsagt mange markeringer rundt om i landet. Men slik situasjonen er blir det med munker og nonner som bebor templene. I noen grad kan en ha aktiviteter i friluft, men i det store og hele må folk delta digitalt. Vi vil gjøre folk oppmerksomme på Facebook og epost om de digitale feiringene som en kan koble seg på og også om Buddhistforbundets egen feiring som vil bestå av kun ett innslag denne gangen, nemlig en tale for vesak-dagen av den norske theravada-munken Ajahn Nitho.

Vi synes det er fint at folk blir med på de digitale feiringene i templene, men oppfordrer til samtidig at dere tar dere tid til å lytte til Ajahn Nithos tale denne dagen fra Wat Thai Norway. Hans tale hører dere her: 

OVBF formelt stiftet

24. februar 2021 ble Oslo og Viken Buddhistforening stiftet av Jon Endre Mørk og Ajahn Nitho i Oslo. Dette skjedde etter at Ajahn Nitho mange måneder tidligere, bestemte seg for å vende tilbake til Norge, og fortsette som senior munk i Norge.

Men det var først når Jon Endre tok kontakt, etter å ha funnet Ajahn Nithos nettside, at ideen om å stifte en ny forening raskt kom på bordet. Det var den australske foreningen BSWA som var inspirasjonen – og som har en struktur og et fundament som egner seg for et vestlig land.

OVBF er et langsiktig prosjekt, og har fått et virkelig godt fokus på undervisning og praksis, inspirert av den tidlige buddhismen, og skogs-tradisjonen som Ajahn Nitho har sin bakgrunn fra.