Ajahn Brahm Retreat i Norge

OVBF jobber med å arrangere et retreat med Ajahn Brahm som instruktør i Norge. Dato er nå satt til 25. – 27. november 2022. Vi jobber nå med lokalisering av retreatet.

Det er enda ikke mulig å melde seg på dette retreatet.

Ayya Canda, en fullt ordinert bhikkhuni fra England, vil sammen med Ajahn Nitho fra Norge også være med som instruktører. Disse to vil noen måneder senere sammen arrangere et 9 dagers retreat i Norge.

Bare / Bear Awareness