Håpets katedral

Håpets Katedral handler om å forvandle vondt til godt og vise at det skapes håp når vi samarbeider. Prosjektet er åpent for alle religioner, og et møtested mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. Havet binder oss mennesker sammen. Det skal denne katedralen også gjøre. Dette er et projekt under Den norske kirke.

Håpets katedral er også et innovativt prosjekt, et utstillingsvindu på hvordan havplast kan benyttes som råmateriale i nye produkter. Håpets katedral retter fokus mot et av vår tids største miljøutfordringer, nemlig forurensing av verdenshavene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.